Lažna nada

Holandski sud jučer je Ministarstvo Odbrane proglasio odgovornim za psihičke probleme i traume holandskihvojnika koji su u sastavu mirovnih snaga UN-a bili raspoređeni u Srebrenici 1995.
Presuda je donosena nakon žalbe jednog od vojnika koji je Ministarstvo optužio da je odgovorno za posttraumatski stres od kojega pati.
U presudi se ističe da je Ministarstvo Odbrane krivo jer je nije vodilo odgovarajuću brigu o vojnicima i dalo im je lažnu nadu da će dobiti zračnu potporu.

Na slici: Ispraćaj posmrtnih ostataka ubijenih. Lišeni psihičkih problema, trauma i života jula '95-te putuju ka svom posljednjem odredištu: Memorijalnom centru Potočari.