Moj bratEmir je 25 marta 1992 god. dobio vozačku dozvolu.
Dvije sedmice kasnije otišli su zauvjek iz Bratunca.
Jula 1995. kad je kretao dao ju je majci zajedno sa svojom prvom ličnom kartom također izvađenom neposredno pred sami rat.
Vozačka mu je puno značila i nije htio da je izgubi u tom putu šumom.