O palim

05.11.2010.

...

Žrtve nisu pale
Pale su ubice
Na ispitu ljudskosti