Pijačni barometar

01.08.2009.
Kroz ruke mojih je, za sve vrijeme rata u Srebrenici, prošlo 300 il 400 DM.
Evo šta su za te pare mogli kupiti

14 09 1992
100 kg pšeničnog brašna - 400 DM
100 kg kukuruznog brašna - 300 DM
1 kg duhana - 50 DM
1 kg soli - 3 kg pšenice
1 kg govedjeg mesa - 1 kg pšenice
1 l ulja - 10 kg brašna
1 čizme gumene polovne - jedna ovca
1 kg šečera - 3,5 kg pšenice

06 03 1993
100 kg pšenice - 2000 DM
100 kg kukuruza - 1500 DM
1 kg duhana - 1000 DM
1 kg soli - 3,4 kg kukuruza
1 kg govedjeg mesa - 500 gr kukuruza
1 l ulja - 1,5 kg kukuruza

17 07 1993
1 kg pšeničnog brašna - 4-5 DM
1 kg govedjeg mesa - 1 kg brašna

20 12 1993
1 kg soli - 80 DM

12 09 1994
1 kg pšeničnog brašna - 3-4 DM
1 kg soli - 35 DM
1 kg šečera - 15 DM

11 01 1995
1 kg pšeničnog brašna - 2 DM
1 kg soli - 25 DM
1 kg šečera - 20 DM

05 07 1995
1 kg soli - 8-10 DM
1 kg pšeničnog brašna - 4-5 DM
1 kg šečera - 12-15 DM

______________________
Cijene zabilježio prof Nijaz Mašić
Na slici: Pijaca u ratnoj Srebrenici na kojoj se izmedju uskog kruga ljudi koji su imali uglavnom odvijala naturalna razmjena - roba za robu