So

15.12.2009.


Često ljudi potcjenjuju važnost stvari koju su nam svakodnevno nadohvat ruke. Jedna od njih je so.
1992. godina. Mjeseci rata prolaze. Desetine hiljada očajnika zbijeni na mali prostor.
Hrane sve manje. Mnogima najteže pada nedostatak soli.   Ne može neslano da se jede - zapisao je moj otac.
 Pronaći bilo kakav njen izvor postalo je opsesija.
Na nekoliko mjesta nalazila su se skladišta soli za posipanje puteva koja je bila pomješana s šljakom
To je bio jedini mogući izvor. A doći do njega nije bilo moguće.
Jedan očev poznanik imao je kamion i jednom prilikom krenuo je do mjesta gdje je se nalazila ta so. Njegova mati je zamolila mog oca da ide s njim, nešto ranije poginuo mu je otac, pa je htjela da bar neko poznat bude s njim
Kamion je bio pun putnika. Cijena karte bio je procenat od toga što se uspije prikupiti
Čekali su da se okonča borba koja se vodila za jedno brdo.
Pobjeda u njoj omogučila bi još koju sedmicu preživljavanja
Puške su utihnule što je bio znak da je put do soli najzad slobodan
Otac je tom prilikom uspio obezbjediti vreću soli za posipanje puteva

Da bi se mogla koristiti u ishrani morala se odvojiti šljaka. Mati je otišla kod komšija i od njih čula recept za odvajanje soli
Nasuli bio nešto te mješavine u tepsiju, pošto nisu imali većih šerpi i mješali, čekali da se so istopi a šljaka, i druge prljavštine bi se taložile na dnu
Voda sa istopljenom soli bi se tad pažljivo istresla u drugi sud i tako nekoliko puta dok se ne bi iščistila Što je voda bila čistija to bi i so koja se dobija bila bijelja
Slana voda bi se tad stavila na šporet i lagano zagrijavala, isparavanjem vode na dnu suda ostajala bi bijela čista so
Pošto nisu imali brasna, so koju su dobili razmjenili su s komšijama u zgradi za brašno. 1 kg soli 5 kg brašna.
Nakon što su ostavili sebi par kilograma, dali rodjacima koji nisu imali, ostalo im je još soli za razmjenu Mati, koja je bila vješta u reklamiranju svojih prozivoda je saznala, da neki koji po selima od seljaka uzimaju dio za hrane za vojsku imaju brašna.
Pitala je tu ženu da li pristaje na trampu: so za brašno
Odnijela im je desetak kg soli i za to dobila vreću brašna
Emir je odnio brašno u stan.
Sve se to dešavalo krajem 1992 godine.
Kasnije jedini izvor soli kao uostalom i većine drugih namirinica bili su škrti konvoji humanitarne pomoći i šverc pojedinaca sa srbima
U početku, s dolaskom humanitarnih organizacija problemi sa solju nisu bili toliko izraženi ali kasnije su srbi ponovno počeli da koriste so kao oružje, dozvoljavajući minimalnim količinama ove namirinice da ulazi u grad