Srebrenica 1993 god.
Dio grada u kom su moji živjeli od sredine juna 1992 god. do jula 1995 god.
Fotografije datira iz 1993 god.
Na slici se može vidjeti autobusko stajalište u Srebrenici.
Iza stajališta s desne strane nalazi se niz od 4 zgrade.
U jednoj od njih stanovali su moji otac, mati i brat.