Skale

12.11.2009.

Odredjivanje DNK, tj identiteta nestale osobe, prema trenutno dostupnim metodama,
može se izvršiti od samo 10 grama pronađene kosti
Za mrvu pravde - dokazivanje istine, odredjivanje identiteta, hapšenje, suđenje i određivanje kazne za zločinca potrebne su tone papira svjedočanstava, godine 
i godine naših života.
Života koji kao da se odvijaju u dvije dimenzije:
Jednoj koja je stala i jednoj koja teče sve čekajući da i onaj sat od one prve što je stao jednom prokuca...