Poniznom sluzi biča

01.07.2009.
Htio si da ga spustiš u nizine
a njegov duh je poletio
Htio si da ga skriješ
a učinio si ga poznatim
Htio si da nema biljega
a on dobi cvijetni spomen
Otjer'o si ga od doma
a on se vraća u krajolik djetinjstva

Sve što si želio njemu
svom silinom se vratilo tebi -
Poniznom sluzi biča
Koji sam sebi odredi
tamnicu izolacije
strepeći od Ljudi
daleko od krajolika
rodnog kraja